Ceník zdravotních výkonů

 

1. Vyšetření pro žádost pro řidičské oprávnění

200Kč

2. Vyšetření pro zbrojní průkaz

200Kč

3. Lázně, ozdravovny, léčebny, pojištění úrazové a životní

200Kč

4. Vstupní a výstupní prohlídka (v zájmu zaměstnavatele)

150Kč

5. Vyšetření pro potravinářský průkaz, brigádu

100Kč

6. Propíchnutí ušního boltce: oba boltce
                                                     (jeden boltec
)

100Kč
 
50Kč

7. Poplatek za vyšetření CRP, Streptest

100Kč 

8. Vyšetření pro sportovní činnost, svářečský průkaz,
    potvrzení před nástupem do jeslí, mateřské školy,
    potvrzení pro dětskou rekreaci, tábor,
    potvrzení k nástavbovému studiu na střední škole,
    vysoké škole, univerzitě

  50Kč  

                      

Rozsah zdravotní péče plně nebo částečně hrazené je konkretizován zákonem ČNR 550/91 Sb O všeob. zdravotním pojištění v úplném znění č. 295/93 Sb a v nařízení vlády ČR 149/94 Sb, kterým se vydává Zdravotní řád.Ceny jsou stanoveny dle zákona 526/90 Sb o cenách prováděcí vyhlášky MF ČR 580/90 Sb a navazujícího výnosu MF ČR.