Ceník zdravotních výkonů

 

1. Vyšetření pro žádost pro řidičské oprávnění

200Kč

2. Vyšetření pro zbrojní průkaz

200Kč

3. Lázně, ozdravovny, léčebny, pojištění úrazové a životní

200Kč

4. Vstupní a výstupní prohlídka (v zájmu zaměstnavatele)

150Kč

5. Vyšetření pro potravinářský průkaz, brigádu

100Kč

6. Nastřelení naušnic včetně páru naušnic

450Kč

7. Poplatek za vyšetření CRP, Streptest

100Kč 

8. Vyšetření pro sportovní činnost, svářečský průkaz,
    potvrzení před nástupem do jeslí, mateřské školy,
    potvrzení pro dětskou rekreaci, tábor,
    potvrzení k nástavbovému studiu na střední škole,
    vysoké škole, univerzitě

  50Kč  

                      

Rozsah zdravotní péče plně nebo částečně hrazené je konkretizován zákonem ČNR 550/91 Sb O všeob. zdravotním pojištění v úplném znění č. 295/93 Sb a v nařízení vlády ČR 149/94 Sb, kterým se vydává Zdravotní řád.Ceny jsou stanoveny dle zákona 526/90 Sb o cenách prováděcí vyhlášky MF ČR 580/90 Sb a navazujícího výnosu MF ČR.