Preventivní prohlídky

 

Vstupní prohlídka pro propuštění z porodnice

Preventivní prohlídka ve věku 14. dnů

Preventivní prohlídka ve věku 6 týdnů

Preventivní prohlídka ve věku 3 měsíců

Preventivní prohlídka ve věku 4 měsíců

Preventivní prohlídka ve věku 6 měsíců

Preventivní prohlídka ve věku 8 měsíců

Preventivní prohlídka ve věku 10 měsíců

Preventivní prohlídka ve věku 12 měsíců

Preventivní prohlídka ve věku 18 měsíců

Preventivní prohlídka ve věku 3 let

Preventivní prohlídka ve věku 5 let

Preventivní prohlídka ve věku 7 let

Preventivní prohlídka ve věku 9 let

Preventivní prohlídka ve věku 11 let

Preventivní prohlídka ve věku 13 let

Preventivní prohlídka ve věku 15 let

Preventivní prohlídka ve věku 17 let

Výstupní prohlídka ve věku 19 let

 

Preventivní prohlídka se provádí vždy v měsíci, kdy Vaše dítě dovrší požadovaný věk.

Součástí preventivní prohlídky je celkové vyšetření Vašeho dítěte,

kdy zkontrolujeme jeho růst, vývoj a schopnosti,

pravidelně kontrolujeme rovněž jeho zrak i sluch.

Od věku 3 let provádíme při každé preventivní prohlídce

orientační vyšetření ranní moče.